Piasek płukany

Materiał, który podczas wydobywania ze złoża jest bezpośrednio płukany i przesiewany. W dotyku jest bardziej ostry niż piasek zasypowy i dzięki krzywej przesiewu można określić zakres frakcji jego ziaren i sklasyfikować go wg rozmiaru.

Wyróżniamy frakcje: 0-2mm, 0-3mm, 0-4 mm

Zastosowanie: produkcja betonów, zapraw murarskich i tynkarskich oraz posadzek, stabilizacjafundamentów i nawierzchni z kostki betonowej, zasypki rurociągów, warstwa filtracyjna w gruncie.

MASZ INNE PYTANIA DOTYCZĄCE OFERTY?

+48 536 705 205

Dostosujemy ją do Twoich potrzeb!