Kruszony beton

Twardy i wytrzymały materiał budowlany, który powstaje podczas procesu recyklingu gruzu betonowego, wytwarzanego podczas rozbiórek. Najczęściej występujący w fakcjach 0-50mm, 0-63mm.
Przyjazna dla środowiska jak i dla naszego portfela, alternatywa wykorzystania kruszyw skalnych naturalnych.

Zastosowanie: podbudowy, utwardzanie dróg dojazdowych, tymczasowych, warstwa podbudowy pod nawierzchnie brukarskie, stabilizacja terenów podmokłych.

MASZ INNE PYTANIA DOTYCZĄCE OFERTY?

+48 536 705 205

Dostosujemy ją do Twoich potrzeb!